Heldere communicatie in onderwijs en gezin

Als wij onze kinderen laten zien hoe ze voor zichzelf kunnen zorgen, zonder elkaar te kwetsen, leren ze alles, wat ze voor het leven nodig hebben.

Wat zou je als kind het liefst van je ouders of leerkracht gekregen hebben?
De meeste antwoorden op deze vraag komen bijna altijd op hetzelfde neer. Erkenning, waardering, gehoord en gezien worden, acceptatie voor wie je bent.

Nu je zelf ouder of leerkracht bent kun je jezelf de vraag stellen: “Wat wil ik het liefst aan mijn kinderen geven?”

Verbindende communicatie is een zeer bruikbaar middel bij het opvoeden en onderwijzen van en in contact komen met kinderen.

Het leert ons hoe wij oprecht met hen in verbinding kunnen komen en kunnen luisteren naar wat zij nodig hebben, zonder straffen of belonen en zonder daarbij aan onze eigen grenzen voorbij te gaan.

Er is ons alles aan gelegen om onze kinderen het beste te geven. Waarom dan niet een levenverrijkende taal. Wanneer je op een verbindende manier met kinderen communiceert leren ze te leven in het nu, durven ze fouten te maken, blijven ze nieuwsgierig en open, hebben ze zelfvertrouwen als iets mislukt en gaan ze rustig ontdekken hoe het anders kan.

Met het project Giraffendroom bieden wij een compleet traject met trainingen, materialen en begeleiding, voor zowel leerkrachten als ouders, om door heldere communicatie in verbinding te komen met kinderen in de leeftijd tussen 3 en 8 jaar. Meer weten? >>

De Veilige klas heeft hetzelfde doel maar is gericht op communicatie en verbinding met kinderen vanaf 9 jaar. Meer weten? >>

Platform Giraffendroom

Wij maken onderdeel uit van het Giraffenteam, een platform met intervisie bijeenkomsten om de ervaringen te delen en de deskundigheid op het gebied van het delen van Geweldloze Communicatie met kinderen te waarborgen. Zie ook www.giraffendroom.nl