Blog

geweldloze communicatie

Veiligheid en verbondenheid in een klas creëren

Welke behoeften hebben leerlingen en wat willen leerkrachten? Volgens de Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow gaat het om overleven, bescherming/veiligheid, erbij horen, leren en onafhankelijkheid of zelfrealisatie. Volgens de Amerikaanse psychiater William Glasser heeft de mens een vijftal basisbehoeften: overleven, autonomie, erbij horen, vrijheid en plezier. Geweldloze Communicatie verruimt de woordenschat voor behoeften substantieel Hoe het ook zij, […]

Meer weten?

Just_Kids_vierkant

Conflict als kans tot verbinding

In mijn dagelijks leven merk ik steeds vaker hoe belangrijk communicatie is bij het oplossen van conflicten. De communicatievorm die ik kies kan leiden tot een kans tot verbinding of juist tot escalatie. In conflictsituaties kies ik graag voor communicatie die is gebaseerd op de methodiek van Geweldloze Communicatie. De vorm biedt mij vier belangrijke elementen […]

Meer weten?

Geweldloze COmmunicatie

Nieuwe data trainingen bekend

Voor het komende seizoen zijn de nieuwe data voor zowel de tweedaagse introductietrainingen Giraffendroom (Geweldloze Communicatie met kinderen) als de projectdagtraining Giraffendroom bekend. Wil je op een oprechte manier in contact komen met kinderen? Begrijpen wat ze echt nodig hebben en hier invulling aan geven zonder aan je grenzen voorbij te gaan? Schrijf je dan […]

Meer weten?