Durf in jezelf te investeren

Wat is het je waard om stappen te kunnen zetten in waar je nu iedere keer weer tegenaan loopt? Durf te investeren in een voor jou belangrijk persoon, namelijk jezelf. Laat je coachen om verder te komen in je relatie of je werk.

Om mijn coaching voor iedereen betaalbaar te houden, hanteer ik verschillende tarieven voor particulieren, ZZP-ers en organisaties.
Mochten de kosten een onoverkomenlijk probleem zijn verzoek ik je contact met me op te nemen. Mijn ervaring is dat we er meestal wel uitkomen.

Particulieren

Intake en/of sessie particulier: € 89,- per uur.

Als particulier kun je de kosten voor coaching in sommige gevallen als ‘studiekosten’ of ‘specifieke ziektekosten’aftrekken. Hierbij geldt een drempelbedrag van € 250,-.

Op de website van de Belastingdienst vind je hierover meer informatie.

ZZP-ers

Intake en/of sessie ZZP-er: € 125,- per uur.

Als ZZP-er mag je de kosten voor coaching volledig opvoeren als bedrijfskosten bij de belastingdienst. Hierbij geldt een drempelbedrag van € 250,-.

Op de website van de Belastingdienst vind je hierover meer informatie.

Organisaties

Intake en/of sessie zakelijk: € 200,- per uur.

Voor een traject met bijvoorbeeld een gesprek met je werkgever en gezamenlijke evaluatiemomenten, maak ik graag een offerte.

Is coaching onderdeel van je loopbaan/carrière? Ook dan maak ik graag een offerte op maat gebaseerd op een vooraf afgestemd stappenplan.

Tips na de coach-sessie

Tijdens een coachgesprek wordt er veel besproken en wil je met je volle aandacht bij het gesprek kunnen zijn. Dat betekent dat het niet altijd lukt alle opgedane inzichten ‘op te slaan’. Dat is jammer. Wil je de tips uit de sessie ontvangen via de mail? Dat kan.
Hiervoor betaal je voor 15 minuten indirecte tijd € 25,- (particulieren/ZZP-ers)/€ 50,- (organisaties). Zo kun je tussen de coach-sessies makkelijker bezig blijven met je stappen en het proces en de nieuwe inzichten gaan integreren in je dagelijks leven. Bovendien heb je de mogelijkheid om de mails meerdere malen te lezen. Dit zorgt voor betere verankering van de nieuwe inzichten en strategieën. Ook na het traject.

Reiskosten

Coaching kan ook op een door jou aangegeven locatie plaatsvinden, bv. je werk.
Ik reken hiervoor € 0,19 per verreden kilometer en het voor jou geldende uurtarief voor de reistijd.

Facturatie

Na de coach-sessie krijg je de factuur per mail toegestuurd. Verzoek om deze binnen 14 dagen te betalen.

Annuleren

Het kan voorkomen dat je verhinderd of ziek bent. Tot uiterlijk 48 uur (op werkdagen) vóór je consult kun je je afspraak kosteloos verzetten.
Bij niet afzeggen of het annuleren van je afspraak (ook bij ziekte) binnen 48 uur wordt de gereserveerde consulttijd in rekening gebracht. Uiteraard worden eventuele reistijd en reiskosten in dat geval niet in rekening gebracht.