Verbindende Communicatie in de zorg

In een sector waar empathie een grote rol speelt, kan verbindende communicatie bijdragen aan de verbinding met elkaar, inzicht in wat de zorgvrager nodig heeft en in wat je zelf op dat moment nodig hebt. Wanneer dit helder is ontstaan er creatieve en constructieve oplossingen die zorgen dat ieder krijgt wat hij/zij nodig heeft zonder conflicten of verwijten, met als resultaat een prettigere werkomgeving, meer tevredenheid bij de zorgvrager en meer onderlinge verbinding. Ernst Lenters en Ingrid Bouland verzorgen trainingen in verbindende communicatie in de zorg.

Het model van verbindende (of geweldloze) communicatie is eenvoudig. Het bestaat uit vier stappen; waarneming, gevoel, behoefte en verzoek. Tijdens de training wordt onder andere gebruik gemaakt van het intervisiemodel ‘Draai er niet omheen’, rollenspellen en veel actief oefenen. Verbindende communicatie is namelijk wel eenvoudig, maar niet gemakkelijk. Het vergt training, oefening, begeleiding en feedback. En dat is wat je tijdens de training krijgt.

In de training staat de beroepshouding van de hulpverlener centraal waarbij klantvriendelijkheid op de voorgrond staat. Dit kan met zich meebrengen dat er conflictuerende belangen in het spel zijn. Verbindende communicatie kan je helpen om op een juiste manier met deze conflicten om te gaan.
Binnen het team draagt het tevens bij om de doelstellingen van de afdeling te realiseren.

Wil je meer weten over de training verbindende communicatie in de zorg om te zien of deze aansluit bij wat jouw afdeling/bedrijf nodig heeft, neem dan contact met ons op. Wij komen graag met je in gesprek om te kijken hoe wij aan kunnen sluiten bij jullie wensen.